[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 80 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
<<ชื่อผู้ใช้>>

<<รหัสผ่าน>>

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

ศูนย์กำลังพล วท.น้ำพอง
สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง
พยากรณ์อากาศ
 
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

ชื่อ : นายศุภกฤต แกมนิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0910617004

ชื่อ : นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0933295807

ชื่อ : นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวลกลาง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887350129

ชื่อ : ดร.ชัชวาล อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0813939293

ชื่อ : นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0991729536

ชื่อ : นายมัธยน อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0847954295

ชื่อ : นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815322180

ชื่อ : นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกพานิชยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898161665

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต. สุวิญ นิ่งนาง
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850427043

ชื่อ : นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892743910

ชื่อ : นายพัฒนพงษ์ พริ้วไทสง
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0816618642

ชื่อ : นางโสภา โคหนองไฮ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกพณิชยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0833433993

ชื่อ : นางดวงกมล สุนทรพินิจ
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0933289029

ชื่อ : นายสายชล ประทุมพล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างเชื่อม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868577114

ชื่อ : นางสาวกมลศรี กกขุนทด
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0800743266

ชื่อ : นายอัมรินทร์ แสงเหลา
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกช่างยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0846426693

ชื่อ : นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0846837161

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาคิ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : sitthisakntckk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0846840349

ชื่อ : นายครรชิต ก้อนมณี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0816625752
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 : ฝ่ายวิชาการ
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
6 : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกช่างไฟฟ้า
8 : แผนกช่างยนต์
9 : แผนกช่างเชื่อม
10 : แผนกช่างก่อสร้าง
11 : แผนกช่างกลโรงงาน
13 : แผนกพานิชยการ
14 : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 : แผนกสามัญสัมพันธ์

โดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043-441804 , 043-441984 แฟ็กซ์ : 043-441555