[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 80 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
<<ชื่อผู้ใช้>>

<<รหัสผ่าน>>

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

ศูนย์กำลังพล วท.น้ำพอง
สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง
พยากรณ์อากาศ
 
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

ชื่อ : นางสาวนิลวรรณ คำอ้อ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระพล โม้ลี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกก่อสร้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจรูญศักดิ์ ดันชัย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิตสุภา นามพรมมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ/งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885362179

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา สืบสำราญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857588750

ชื่อ : นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิชัย คำประเทือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนาธิป ทองโคตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนัดธชัย ลุนพุฒ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอิทธิพัทธ ปัททะทุม
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภัทรา นพฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูสอนวิชาการโรงแรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยุภารัตน์ ฝ่ายสีลา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0821077348

ชื่อ : นายศวรรษ ไชยพิมูล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ จันใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0894219282

ชื่อ : นางสาวบุษกร หลาบหนองแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0860421422

ชื่อ : นางสาวอลิสา ชาตาดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0942752771

ชื่อ : นายพัฒนา ชำนิวัตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0876756407

ชื่อ : นางสาวจุฬาวดี คำนนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0916808919
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 : ฝ่ายวิชาการ
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
6 : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกช่างไฟฟ้า
8 : แผนกช่างยนต์
9 : แผนกช่างเชื่อม
10 : แผนกช่างก่อสร้าง
11 : แผนกช่างกลโรงงาน
13 : แผนกพานิชยการ
14 : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 : แผนกสามัญสัมพันธ์

โดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043-441804 , 043-441984 แฟ็กซ์ : 043-441555