อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ประชุมผู้ปกครอง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-12.00น. )
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารโรงฝึกงาน
หมายเหตุ : ผู้ปกครองระดับ ปวช. ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนในปกครองมาด้วย  เพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี  15  ปี

เข้าชม 94  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560