ชื่อ - นามสกุล :นายครรชิต ก้อนมณี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0816625752
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์