ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนพงษ์ พริ้วไทสง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0816618642
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :