ชื่อ - นามสกุล :นายสายชล ประทุมพล
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างเชื่อม
ที่อยู่ :
Telephone :0868577114
Email :