ชื่อ - นามสกุล :นางดวงกมล สุนทรพินิจ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :0933289029
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :