ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญรดา สีตา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :0986044890
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกก่อสร้าง