ชื่อ - นามสกุล :นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0892743910
Email :