ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ตำแหน่ง :ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0991729536
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ