ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกพานิชยการ
ที่อยู่ :
Telephone :0898161665
Email :