ชื่อ - นามสกุล :นายอิทธิพัทธ ปัททะทุม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :