ชื่อ - นามสกุล :นายอัมรินทร์ แสงเหลา
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :0846426693
Email :