ชื่อ - นามสกุล :นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ตำแหน่ง :ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0815322180
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ