ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวลกลาง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :0887350129
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร