ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ตำแหน่ง :ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกพานิชยการ
ที่อยู่ :
Telephone :0898161665
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกพานิชยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกพานิชยการ