ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกการโรงแรม
ที่อยู่ :
Telephone :0894191622
Email :