ชื่อ - นามสกุล :นายนภัทร เพ็รชศรีกูล
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :0807952996
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :