ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาคิ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :sitthisakntckk@hotmail.com