ชื่อ - นามสกุล :นายสีหราช โลตุฤทธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างเชื่อม
ที่อยู่ :
Telephone :0942736308
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างเชื่อม
หน้าที่ในกลุ่ม :