ชื่อ - นามสกุล :นายวาสนา เต็มสอาด
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :198 ม.1 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
Telephone :0848873430
Email :nano03012553@Gmail.com