ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฐานิตา บูศรี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0850023012
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :