ชื่อ - นามสกุล :นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :