ชื่อ - นามสกุล :นายวลิตร ภูหน่ายหนา
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างเชื่อม
ที่อยู่ :
Telephone :0807545019
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างเชื่อม
หน้าที่ในกลุ่ม :