ชื่อ - นามสกุล :นายนัดธชัย ลุนพุฒ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :