ชื่อ - นามสกุล :นายธนาธิป ทองโคตร
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :