ชื่อ - นามสกุล :นายสราวุฒิ จันใหญ่
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0880248559
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน