ชื่อ - นามสกุล :นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0836792963
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน