ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนา สมศรีโย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :0930909599
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร