ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนา ชำนิวัตร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0876756407
Email :