ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภัทรา นพฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูสอนวิชาการโรงแรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :