ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาทิยา ลวดภูเขียว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/งานปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :0807471942
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/งานปกครอง