ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0991729536
Email :