ชื่อ - นามสกุล :นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
ตำแหน่ง :ตำแหน่ง ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0892743910
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์