ชื่อ - นามสกุล :นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ