ชื่อ - นามสกุล :นายพิชัย คำประเทือง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกช่างยนต์