ชื่อ - นามสกุล :นายสายชล ประทุมพล
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม
ที่อยู่ :
Telephone :0868577114
Email :saicholpratumpol@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างเชื่อม
หน้าที่ในกลุ่ม :