ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัยนา กิ่งคำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกพานิชยการ
ที่อยู่ :
Telephone :0951700111
Email :nanaking2526@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกพานิชยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :