ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0813458630
Email :Chalorm2514@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :