ชื่อ - นามสกุล :นายสาคร ธงชัย
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :0857475343
Email :sakorn.ntckk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :