ชื่อ - นามสกุล :นายวิชาญ เวียงยิ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0823529440
Email :wichan.wieyn01@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์