ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :0816618642
Email :phatthanaphong.p17@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร