ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติชัย สำแดงชัย
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :0801548196
Email :kittichai2631@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :