ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรภร แก้วศิริ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :0804453514
Email :monoyobo9078@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ