ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรษิษฐา พาคำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0991729536
Email :maguad.9536@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :