ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต. สุวิญ นิ่งนาง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0850427043
Email :suwinnim@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ