ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาดา คำตา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0971697157
Email :krutapabnum@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :