ชื่อ - นามสกุล :นางโสภา โคหนองใฮ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกพณิชยการ
ที่อยู่ :
Telephone :0833433993
Email :sys.sopa@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกพานิชยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :