ชื่อ - นามสกุล :นายยศวัฒน์ คำภู
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์